Skaba.fi on Viestintätoimisto Visionistin luoma ja ylläpitämä palvelualusta verkkopohjaisten kilpailujen, kyselyjen ja tutkimusten toteuttamista varten.

Ne ovat yksinkertainen ja edullinen, mutta hyvin toimiva tapa kertoa loppuasiakkaalle tuotteista tai palveluista.

Kilpailut ja kyselyt voidaan tarvittaessa liittää myös osaksi Facebook-markkinointia.

Skaba-palveluun kuuluu myös selkeä tulosten raportointi. Kilpailuilla voidaan kerätä melko tarkkaakin tietoa asiakkaiden tottumuksista, tavoista ja käyttäytymisestä. Näin saatua tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi markkinointisuunnitelmissa ja myyntiennusteissa tai hyödyntää vaikkapa lehdistötiedotteen taustamateriaalina.

Kilpailujen toteuttaminen on nopeaa – ideoinnista toteutukseen päästään yleensä alle kahdessa vuorokaudessa.

Ota yhteyttä osoitteeseen info@visionist.fi ja kysy lisätietoja.

--- --- ---

Skaba.fi is online platform owned and run by PR & communication agency Visionist. Skaba.fi can be used to contact customers in an easy, simple and efficient way through various competitions. Skaba.fi can also be used for various polls and queries.

If necessary, competitions can be integrated to Facebook marketing activities or client’s own services.

Skaba.fi includes explicit reporting of results, including participants, percentages etc. Using competitions, it’s possible to get detailed information about customer behavior, habits and other data. This information can be used for marketing and sales planning or used as background information for press releases.

Setting up competitions doesn’t take much time. From throwing ideas to a finished competition usually takes less than 48 hours.

Please ask more information from info@visionist.fi.

 

Rekisteriseloste    www.visionist.fi